čtvrtek 1. srpna 2019

Středočeský Král Vrchařů - 15.9.2019 Hostivice


Středočeský Král Vrchařů
Hostivice - Dobřichovice - Černošice - Hostivice
www.uac.cz  ( práva na změny vyhrazena )
Výše příspěvku: 
 • Příchozí a UAC pro registraci předem do 4.9.2019 (nebo do odvolání :-) )  je  při registraci přes www.sportpomaha.org/registrace příspěvek  dobrovolný dle vlastního uvážení
  - dále pak Registrace předem  do 9.9.2019 - 200,-Kč  přes sportpomaha.org/registrace
  - dále pak  Na místě:  300,-Kč
 • Masters dle pravidel Masters:  přihlášení předem do 18.00 do  pátku před závodem tj. do 13.9. na stránkách ELM - startovní listinu možno stáhnout v pátek ihned po 18.00.   Startovné - kat. F (70 + a ženy 50+) 200,- Kč, ostatní  250,- Kč se platí v hotovosti  v kanceláři před startem.

Mládež do 18 let v doprovodu dospělého ZDARMA
 • Kategorie
  A, B (první balík) C, D, J, Ž a H (druhý balík) E,F, W (třetí balík)  a odpovídající kategorie Masters
  Příchozí -  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození) - příchozí na místě +30,-Kč
 • Akce je uspořádána: Za plného silničního provozu
 • Doporučení a popis chování v rámci akce
  Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

  Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
  Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
  Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
  Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
  Organizační doplněk:
  Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
  Různé:
  Svojí  registrací se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce koná za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob,  řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
  Akce  se koná za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
  Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
  Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí
  Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
  Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
  V případě pádu (zranění) informujte ředitele akce co nejdříve (ještě v den konání akce)
  Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
  Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního ukončení.
  V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního ukončení.
  Upozornění:
  VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
  Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
  Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
  Hodnocení kategorií v rámci balíku A+B a balíku C+D+J+Ž+H  a balíku E,F, Wbude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
  Postup reklamace výsledků:
  V případě, že budete reklamovat své hodnocení, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své registrační číslo,  jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.Trasa jízdy a startovací okna


úsekpopisABCDEHJZEFW
RZstart oknokonec111 km77 km
1Registrace -> Start9:509:550,52-80,52-8
2Start - RZ Choteč10:0010:0018,25143-18918,25143-189
3RZ ChotečRZ110:3710:551,518501,51850
4Z RZ Choteč na RZ Dobřichovice14,16100-26114,16100-261
5RZ Dobřichovice - Karlické údolíRZ211:1011:458,752107,5190
6Z RZ Karlické údolí na RZ černošice6,244-2177,744-217
7RZ - Černošice - SolopiskyRZ311:4012:305,951835,95183
*8Z RZ Solopisky na RZ Dobřichovice13,3685-244
*9RZ Dobřichovice - Karlické údolíRZ412:1513:358,75210
*10Z RZ Karlické údolí na RZ černošice6,244-217
*11RZ - Černošice - SolopiskyRZ512:4514:105,95183
12Z RZ Solopisky do cíle k Sokolovně21233-24721233-247
Odevzdani cipu 14:0015:30110,58152276,57980

Žádné komentáře:

Okomentovat