úterý 19. května 2015

Termíny 2015

Podzimní - 6.9.2015 - Unhošť


Jarní  - 17.5.2015 - Tuchoměříce

Dvoudení ETAPOVA jízda pro Vrchaře 20.-21.6.2015 
možno absolvovat i jednotlivě 

Výsledková listina etapáku Nové Strašecí - Křivoklát - Koleč - Zákolany - Blevice

Fotogalerie Kolem Kolče na kole 


Vyvrcholeníím druhého dne je ELIMINÁTOR Do eliminátoru bude nasazeno 32 jezdců z každého balíku podle dosažených časů na dopoledních měřených úsecích. Ti pojedou vyřazovací vyjížďky, z kterých vždy postoupí 2 - tedy 15 rozjížděk ve 4 kolech. Pořadí bude určeno podle tohoto pavouka a dosažené pozice v kvalifikaci. Podle konečného pořadí pak získá vítěz pro účely etapového závodu bonifikaci 60 sekund, 2. 45 sekund a třetí 30 sekund dále pak 29 až 1 sekundu podle konečného pořadí v eliminátoru.


Oba dny pak tvoří virtuální etapový závod. Bude tak proveden součet časů sobotního a nedělního závodu. Tento součet časů pak bude seřazen dle celkově dosaženého času. Pokud budete chtít bodovat v tomto virtuálním etapovém závodu, musíte absolvovat jak sobotní, tak nedělní závod. V tomto případě se jedná o sobotní O letního krále vrchařů Nové Strašecí a nedělní Kolem Kolče na kole.


Podzimní - 6.9.2015 - Unhošť

kalendář včetně dalších akcí je ZDE

Propozice: Letní vrchař - Nové Strašecí - Křivoklát 20,6.2015

Z Nového Strašecí do Křivoklátských kopců – 2. RočníkPořadatel
ANO,ANO + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky o.s.
Ředitel akce
Pavel Zach
Telefon na ředitele akce
602 481 465
E-mail na ředitele akce
Termín konání
Neděle 20.6.2015
Místo prezentace
Nové Strašecí – hřiště
Čas zahájení prezentace
9:00 hodin
Čas ukončení prezentace
9:45 hodin
Místo zahájení
Nové Strašecí – hřiště
Čas zahájení
10:00 hodin
Místo zahájení
Nové Strašecí – hřiště
Trasa jízdy:
Nové Strašecí – Lány –1- Křivoklát –2 -  Buková – Roztoky –3- Karlova Ves  – Leontýn – Křivoklát - 4 – Smečno – 5 -  Sýkořice  - Lány – 6 - Nové Strašecí

Celková délka
80 km/1600 m – 6 kontrolních úseků do vrchu – Itinerář zde: http://vrchar.blogspot.com/2014/05/letni-vrchar-nove-staseci-krivoklat.html


Výše příspěvku pro členy UAC
150,-Kč při platbě předem do 13.6. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
Účastnit se mohou i pro příchozí
Ano
Výše příspěvku pro příchozí
180,-Kč při platbě předem do 5.6. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození,)
Akce je uspořádána
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení
Nové Strašecí – hřiště
Čas ukončeníů
30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení
1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky akce
http://j.mp/vrchar
Odkaz na mapu akce
Odkaz na profil akce
http://j.mp/vrchar


Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během skce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení je považováno za důvod k vyloučení za akce.  Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy  podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
Různé:
V rámci podpisu Prezenční  listiny se účastník zavazuje, že v průběhu akce bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor zkace neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Akce se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
-       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního zakončení  a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního zakončení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si účastníci v rámci slavnostního zakončení nepřevezmou, propadají organizátorům
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
Pozor:
Účastníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů organizátorů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu kontrolvaným úsekem.
(Účastníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na registračním zařízení v každém kontrolovaném úseku.)

středa 13. května 2015

Mapa Jarního Tuchoměřického vrchaře

Délka trasy 71,5 km, nastoupáno 1050m (Strava.com)
Segmenty: 0.km - Tuchoměřice, 23.km - Libušín Důl, 36.km - Vinařice, 44.km - Knovíz, 56.km - Koleč, 60,km - Zákolany

GPSies - Tuchoměřický Vrchař 2015

čtvrtek 23. dubna 2015

Jarní Vrchař 17.5.2015


celkem 6 stoupání 

  Opět  bude díky dobrovolníkům ANO,ANO použit  bezkontaktní systém, takže nebude nutno na konci úseku zastavovat!  zveme všechny cyklisty na jarní unikátní cyklistickou akci :
  “O nejlepšího vrchaře”
  Cyklistická vyjížďka mezi Prahou,Kladnem a Slaným
  Tuchoměřice - fotbalový stadion (Praha západ) - 17.5.2015 - registrace od 9:00 

  Trasa 82km/6 měřených stoupání: Tuchoměřice - Okoř - Brandýsek (RZ1) - Libušín RZ(2,3) - Knovíz (RZ4) - Zákolany (RZ5) - Satenice/ČernýVůl - (RZ6) - Tuchoměřice  (MAPA)

  Ideální trasa na zahájení sezony

  Zároveň všichni účastníci akce svojí účastí podpoří projekty "Sport pomáhá" a "Sen" o.s. ANO,ANO, zaměřené na sociálně ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. (více o projektech zde)

  NAVAZUJEME TAK NA TRADICI LOŇSKÉHO 
  SERIÁLU  <<<REGISTRACE >> 
  http://j.mp/zaregistruj 

  Termín konání
  Čtvrtek  17.5.2015
  Místo prezentace
  Tuchoměřice – sokolovna
  Čas zahájení prezentace
  9:00
  Čas ukončení prezentace
  9:45
  Místo srazu
  Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
  Čas zahájení jízdy
  10:00
  Místo ukončení jízdy
  Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
  Trasa jízdy
  Délka trasy 70.km, nastoupáno 1050m (Strava.com)
  Segmenty: 0.km - Tuchoměřice, 23.km - Libušín Důl, 36.km - Vinařice, 44.km - Knovíz, 56.km - Koleč, 60,km - Zákolany
  Celková délka pro kategorie A+B
  81km/1100m – 6 kontrolovaných úseků do vrchu
  Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H
  81km/1100m - 6 kontrolovaných úseků do vrchu
  Příspěvek pro členy UAC
  150,-Kč při platbě předem do 10.5. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipua

  Příspěvek pro příchozí
  180,-Kč při platbě předem do 10.5. - datum připsání na účet (do příspěvku je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
  Kategorie
  A, B, P1  C, D, E, J, Ž a H , P2
  Příchozí
  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou hodnoceni v "balíku", do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
  Akce se koná:
  Za plného silničního provozu

  Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se akce jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během akce řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  Místo vyhlášení průjezdů
  Tuchoměřice
  Čas vyhlášeníprůjezdů
  30 minut po stanoveném limitu 
  Vyhlášení
  1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
  Vyhlášení příchozích
  Ano
  Odkaz na webové stránky závodu
  http://vrchar/blogspot.com
  Odkaz na mapu 
  http://vrchar.blogspot.com/2015/05/mapa-jarniho-tuchomerickeho-vrchare.html
  Odkaz na profil 
  http://vrchar.blogspot.com/2015/05/mapa-jarniho-tuchomerickeho-vrchare.html


  Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele akce uvedený v propozicích.
  Popis způsobu provedení akce:
  Výsledky:  Změříme Vám časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
  Na trati i na měřených úsecích  se pohybujete po jednom. Během celě vyjíždky včetně úseků mezi kontrolami dodržujete dopravní předpisy. Mezi kontrolami se pohybujete rychlostí odpovídající vaší fyzické kondici a dopravní situaci tak aby jste neohrozili ani neomezili jiné účastníky akce ani účastníky provozu obecně. V případě překážky na trati jízdu přerušíte a múžete úsek absolvovat znovu.  
  Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny okny pro jednotlivá stoupání tak aby nebylo třeba "závodit" (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).


  -       V rámci podpisu Účastnické listiny se účastník zavazuje, že v průběhu vyjížďky bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se vyjížďka  koná za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během akce řídí provoz na pozemních komunikacích. Vyjížďky se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené
  aVyjíďka se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
  -       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
  -       Všichni účastníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
  -       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
  -       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
  -       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
  -       V případě pádu (zranění) informujte ředitele akce co nejdříve (ještě v den konání závodu)
  -       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
  -       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
  Upozornění:

  VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří se vydají na trať později, mohou prostor zahájení opustit.

  Pojištění třetí osoby (majetek):

  Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníciakce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

  Pořadí:
  Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.

  Pozor:

  Účastníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu sledovaným úsekem.


  Účastníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém sledovaném úseku!