sobota 24. května 2014

Startovací okna rychlostních zkoušek (Letní Vrchař 2014)

   KM meziKM celkem30km/h20km/hStartovcí okno
StartNové Strašecí00  10 
RZ 1Kvíčala 13130:26:000:39:0010:26:0010:39:00
CILsv.Kateřina      
    
RZ 2Městečko12.425.40:50:481:16:1210:50:4811:16:12
CILMalá Buková      
    
RZ 3Údolí hříchu10.135.51:11:001:46:3011:11:0011:46:30
CILKarlova ves      
    
RZ 4Křivoklát 15.5511:42:002:33:0011:42:0012:33:00
 sv.Eustach      
    
RZ 5Zbečno 7.258.21:56:242:54:3611:56:2412:54:36
 Sýkořice       
    
RZ 6Rynholec 19.177.32:34:363:51:5412:34:3613:51:54
         
CilNové Strašecí4.882.12:44:124:06:1812:44:1214:06:18
   82.1     

pátek 23. května 2014

Letní Vrchař - Nové Strašecí - Křivoklát - Itinerář

Trasa (km) Kontrolní body 16.500/858m
Nové Strašecí 0
Lány 5
Údolí Klíčavy 12
KB 1 1.500/90m
Horizont sv. Alžběta 13.5
Nový Dům 17
Městečko 24
KB 2 - mapa a profil 3.300/157m
>>> x Velká Buková
Roztoky 35
KB 3   - mapa a profil 5.500/232m
Karlova Ves horizont 40
Leontýn 44
Roztoky 49
Křivoklát 50
KB 4 2.200/157m
Sv.Eustach 53
Piska
Zbečno 58
KB 5 2.500/161m
Sýkořice  horizont 61
Lány 75
Rynholec 76
KB 6 1.500/61m
Nové Strašecí 80

úterý 13. května 2014

Letní Vrchař - 21.6.2014 - Nové Strašecícelkem 6 stoupání 

  Opět  bude díky dobrovolníkům ANO,ANO použit  bezkontaktní systém, takže nebude nutno v cíli úseku zastavovat!  zveme všechny cyklisty na jarní unikátní cyklistickou akci – soutěž:

  “O nejlepšího vrchaře”
  Cyklistická akce mezi Novým Strašecím a KŘIVOKLÁTEM

  Nové Strašecí - fotbalový stadion  21.6.2014  

  registrace od 9:00 

  Trasa 80km/6 měřených stoupání:  ..... (MAPA)  Zároveň všichni účastníci akce svojí účastí podpoří projekty "Sport pomáhá" a "Sen" o.s. ANO,ANO, zaměřené na sociálně ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. (více o projektech zde)

  NAVAZUJEME TAK NA TRADICI LOŇSKÉHO
  PODZIMNÍHO VRCHAŘE HOSTIVICE - KŘIVOKLÁT  A LETOŠNÍHO TUCHOMĚŘICKÉHO

  SERIÁL VRCHAŘŮ  WWW.ANO.TYM.CZ/VRCHAR

  Typ závodu
  Časovka jednotlivců (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
  Pořadatel závodu
  ANO,ANO + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky o.s.
  Ředitel závodu
  Pavel Zach
  Telefon na ředitele závodu
  602 481 465
  E-mail na ředitele závodu
  Termín konání závodu
  Sobota  21.6.2014
  Místo prezentace
  Nové Strašecí – hřiště
  Čas zahájení prezentace
  9:00
  Čas ukončení prezentace
  9:45
  Místo startu závodu
  Nové Strašecí – hřiště
  Čas startu závodu
  10:00
  Místo cíle závodu
  Nové Strašecí – hřiště
  Trasa závodu
  Nové Strašecí – Lány –RZ1- Křivoklát –RZ2-  Buková – (ti co jedou pouze do UAC zpět Nové Strašecí) - Roztoky – RZ3 Karlova Ves  – Leontýn – Křivoklát - RZ4 – Smečno –RZ5 Sýkořice  - Lány –RZ6 - Nové Strašecí

  Na základě přípomínek a obav jezdců z náročnéhio UAC víkendu 21.-22.6., kdy se do kalendáře dostaly vedle sebe dvě extrémně náročné akce – Křivoklátský Vrchař a Křivoklátské peklo se po diskuzích s vedením UAC přistoupilo k následujícím změnám umožňujícím všem plnohodnotné a vzájemně neovlivněné zapojení do obou soutěžních akcí podle vlastních preferencí.
  Křivoklátský Vrchař stanoví  pro účely pořadí a bodování UAC  výsledky v jednotlivých kategoriích součtem časů z prvých dvou měřených úseků s možností návvratu do cíle jakoukoli trasou nebo absolvování zbytku trasy jak volně tak soutěžně. To tedy nijak neomezuje členy UAC v účasti v kompletním Vrchaři absolvováním celé trati a všech měřených úseků včetně započítání těchto do celkového výsledku Vrchaře. To  umožní členům UAC získat body bez ovlivnění jejich výkonu v hromadném závodě Křivoklátské peklo další den, stejně jako zcela plnohodnotou účast ve Vrchaři včetně možnosti účasti v etapovém závodě Král Křivoklátu – viz níže.

  Současně  ti, kteří absolvují všechny vrchařské zkoušky v sobotu i hromadný závod v neděli, budou  vyhodnoceni v nultém ročníku etapáku o Krále Křivoklátu, pořadí, v němž bude stanoveno jako součet časů ze všech vrchařských zkoušek a dosaženého času v nedělním hromadném závodě Křivoklátské peklo.
  Celková délka pro seriál „O Nejlepšího vrchaře“
  80 km/1600 m – 6 měřených úseků do vrchu – Itinerář zde: http://vrchar.blogspot.com/2014/05/letni-vrchar-nove-staseci-krivoklat.html
  Celková délka pro bodování UAC  A+B+C+D+E+J+Ž+H 
  40 km/500 m - 2 měřené úseky do vrchu (Klíčava – sv. Alžběta 1500/90m a Městečko – malá Buková 3300/157m)
  Výše startovného pro členy UAC
  150,-Kč při platbě předem do 13.6. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu)
  Závod je vypsán i pro příchozí
  Ano
  Výše startovného pro příchozí
  180,-Kč při platbě předem do 13.6. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
  Kategorie
  A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
  Příchozí
  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
  Závod je povolen a uspořádán
  Za plného silničního provozu
  Doporučení a popis chování v rámci závodu
  Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  Místo vyhlášení výsledků
  Nové Strašecí - hřiště
  Čas vyhlášení výsledků
  30 minut po stanoveném limitu pro ukončení závodu
  Vyhlášení
  1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
  Vyhlášení příchozích
  Ano
  Odkaz na webové stránky závodu
  http://www.ano.tym.cz/vrchar
  Odkaz na mapu závodu
  http://vrchar.blogspot.com/2014/05/letni-vrchar-nove-straseci-krivoklat.html
  Odkaz na profil závodu
  http://vrchar.blogspot.com/2014/05/letni-vrchar-nove-straseci-krivoklat.html


  Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
  Popis způsobu provedení závodu a systém hodnocení:
  Výsledky:  Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
  Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála
  Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
  Doprovodná vozidla:
  Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
  Organizační doplněk:
  Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
  Různé:
  Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2014
  -       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
  -       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
  -       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
  -       Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
  -       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
  -       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
  -       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
  -       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
  -       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
  -       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
  Upozornění:
  VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
  Pojištění třetí osoby (majetek):
  Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
  Pořadí:
  Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
  Pozor:
  Závodníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.

  (Závodníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na měřícím zařízení v každém měřeném úseku.)