úterý 19. března 2019

Prvni šlápnutí 2019 - Nové Strašecí - Údolí hříchu

První šlápnutí 2019
Nové Strašecí - Údolí hříchu - Nové Strašecí

 • Typ akce:
  Jízda s elektronicky měřenými úseky (součet časů z několika samostatně měřených úseků)
  Benefiční akce Veřejná sbírka - k čemu a jak je zde: www.sportpomaha.org/ano-ano
  Pořadatel:  Sport pomáhá (ANO, ANO z.s. )  Odkaz na webové stránky akce
  http://sportpomaha.org/kalendar-akci
 • Termín konání: Neděle 7.4.2019
 • Místo prezentace: Nové Strašecí - Fotbalový stadion
 • On-line registrace: www.sportpomaha.org/registrace
 • Čas zahájení-ukončení prezentace:  9:00 - 9:45
 • Čas a místo zahájení a ukončení: 10:00 - Nové Strašecí - Fotbalový stadion 10-30 min po stanoveném limitu ( 4 hodiny po zahájení)
 • Trasa jízdy: ~ 90km (~73km bez úseku v závorce) Nové Strašecí - Lány - Zbečno - 5ti kopec :-) - Roztoky - Údolí hříchu - Leontýn - (Roztoky - Údolí hříchu - Leontýn ) - Zbečno - Píska - Lány - Nové Strašecí   
  Startovací okna jsou zde: http://vrchar.sportpomaha.org/2016/05/startovaci-prujezdni-okna.html
  90 km/ 1800m – 4 kontrolní úseky do vrchu
  73 km / 1400m – 3 kontrolní úseky do vrchu
  Odkaz na mapu akce:
  http://vrchar.sportpomaha.org/2018/05/trasa-nove-straseci-zbecno-udoli-hrichu.html
  Odkaz na profil akce:
  http://vrchar.sportpomaha.org/2018/05/trasa-nove-straseci-zbecno-udoli-hrichu.html
 • Výše příspěvku:  
  90,- Kč při platbě předem do 22.3. platební kartou nebo datum připsání na účet,
  150,- Kč do 29.3. platební kartou nebo datum připsání na účet,  
  220,- Kč do 4.4. platební kartou nebo datum připsání na účet    
  300,-Kč při platbě na místě
 • Kategorie
  A, B (první balík) C, D, J, Ž a H (druhý balík) E,F, W (třetí balík)  a odpovídající kategorie Masters
  Příchozí -  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození) - příchozí na místě +30,-Kč
 • Akce je uspořádána: Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci akce
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
Různé:
Svojí  registrací se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce koná za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob,  řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Akce  se koná za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí
Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele akce co nejdříve (ještě v den konání akce)
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního ukončení.
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního ukončení.
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení kategorií v rámci balíku A+B a balíku C+D+J+Ž+H  a balíku E,F, bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat své hodnocení, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své registrační číslo,  jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Žádné komentáře:

Okomentovat