čtvrtek 19. května 2016

Jak postupovat na startu segmentu

  1. Účastníci mají na pravé přední části přilby a pravé části řidítek  nalepené číslo čipu - čip pak na pravé přední vidlici.
  2. Účastníci  dorazí do místa startu , kde se řadí před startovní čarou na zcela u kraje na pravé straně vozovky, a mimo vozovku, pokud je to možné,  v každém případě tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu, tak aby délka fronty byla vždy 2 - 6 účastníků. 
  3. Zástupce pořadatele přiděluje lidem ve frontě startovací časy, které jsou vždy v nulté, patnácté, třicáté a čtyřicáté páté sekundě příslušné minuty ( např. 11:08:00, 11:08:15, 11:08:30, 11:08:45., 11:09:00,11:09:15)  tak, že  účastníkovi nahlásí jeho číslo čipu ( např.123)  a startovní čas ( např. 08:45, kde 08 jsou minuty a 45 sekundy startovacího času, hodinu nehlásí ), které zapisuje do formuláře. 
  4. Pokud má účastník přiřazený startovací čas již nesmí upustit frontu a vyrazí na trať tak, aby přejel startovací čáru nejdříve v čase, jenž mu byl přidělen podle údajů na hodinách, které jsou umístěny u čáry startu. Pokud přejede dříve, udělí mu zástupce pořadatele penalizaci 20 sekund.  Pokud se mu nepodaří v daném čase odstartovat postaví se tak, aby nebránil ve startu ostatním ani ostatnímu provozu. Při porušení tohoto pravidla bude vyřazen z měření.

Účastnící jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu po celou dobu akce. 

Žádné komentáře:

Okomentovat