sobota 12. dubna 2014

Jarní vrchař - 8.5.2014 TuchoměřiceHODNOTNÉ LOSOVANÉ CENY 
celkem 6 stoupání 

  Opět  bude díky dobrovolníkům ANO,ANO použit  bezkontaktní systém, takže nebude nutno v cíli úseku zastavovat!  zveme všechny cyklisty na jarní unikátní cyklistickou akci – soutěž:
  “O nejlepšího vrchaře”
  Cyklistická akce mezi Prahou,Kladnem a Slaným
  Tuchoměřice - fotbalový stadion (Praha západ) - 8.5.2014 - registrace od 9:00 

  Trasa 82km/6 měřených stoupání: Tuchoměřice - Okoř - Brandýsek (RZ1) - Libušín RZ(2,3) - Knovíz (RZ4) - Zákolany (RZ5) - Satenice/ČernýVůl - (RZ6) - Tuchoměřice  (MAPA)

  Ideální trasa na zahájení sezony

  Zároveň všichni účastníci akce svojí účastí podpoří projekty "Sport pomáhá" a "Sen" o.s. ANO,ANO, zaměřené na sociálně ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. (více o projektech zde)

  NAVAZUJEME TAK NA TRADICI LOŇSKÉHO 
  PODZIMNÍHO VRCHAŘE HOSTIVICE - KŘIVOKLÁT   WWW.ANO.TYM.CZ/VRCHAR


  Termín konání závodu
  Čtvrtek  8.5.2014
  Místo prezentace
  Tuchoměřice – sokolovna
  Čas zahájení prezentace
  9:00
  Čas ukončení prezentace
  9:45
  Místo startu závodu
  Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
  Čas startu závodu
  10:00
  Místo cíle závodu
  Tuchoměřice před fotbalovým stadionem
  Trasa závodu
  Tuchoměřice-Lichočeves-Okoř-Brandýsek-RZ1- Pchery-Libušín RZ2,3-Smečno-Pchery-Knovíz RZ4-Brandýsek-Zákolany RZ5-Velké Přílepy-Statenice- RZ6-Tuchoměřice
  Celková délka pro kategorie A+B
  81km/1100m – 6 měřených úseků do vrchu
  Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H
  81km/1100m - 6 měřených úseků do vrchu
  Výše startovného pro členy UAC
  150,-Kč při platbě předem do 30.4. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
  Závod je vypsán i pro příchozí
  Ano
  Výše startovného pro příchozí
  180,-Kč při platbě předem do 30.4. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
  Kategorie
  A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
  Příchozí
  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
  Závod je povolen a uspořádán
  Za plného silničního provozu
  Doporučení a popis chování v rámci závodu
  Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  Místo vyhlášení výsledků
  Tuchoměřice
  Čas vyhlášení výsledků
  30 minut po stanoveném limitu pro ukončení závodu
  Vyhlášení
  1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
  Vyhlášení příchozích
  Ano
  Odkaz na webové stránky závodu
  http://www.ano.tym.cz/vrchar
  Odkaz na mapu závodu
  http://anotym.blogspot.cz/2014/04/jarni-vrchar-mapa.html
  Odkaz na profil závodu
  http://anotym.blogspot.cz/2014/04/jarni-vrchar-mapa.html


  Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
  Popis způsobu provedení závodu a systém hodnocení:
  Výsledky:  Měřit se budou časy na jednotlivých stoupáních. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
  Na rychlostních zkouškách se startuje po jednom podle pokynů start maršála
  Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. startovacími okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před startem podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
  Doprovodná vozidla:

  Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

  Organizační doplněk:

  Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

  Různé:

  Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2014

  -       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
  -       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
  -       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
  -       Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
  -       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
  -       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
  -       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
  -       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
  -       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
  -       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
  Upozornění:

  VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

  Pojištění třetí osoby (majetek):

  Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

  Pořadí:
  Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.

  Pozor:

  Závodníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů pořadatelů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu měřeným časovým úsekem.


  Žádné komentáře:

  Okomentovat