Na kole kolem Kolče - propozice

Kolem Kolče na kole– 1. RočníkPořadatel
ANO,ANO + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky o.s.
Ředitel akce
Pavel Zach
Telefon na ředitele akce
602 481 465
E-mail na ředitele akce
Termín konání
Neděle 21.6.2015
Místo prezentace
Koleč Zámek – hřiště
Čas zahájení prezentace
9:00 hodin
Čas ukončení prezentace
9:45 hodin
Místo zahájení
Koleč – Zámek
Čas zahájení
10:00 hodin
Místo zahájení
Koleč  – Zámek
Trasa jízdy:
Jízda s průjezdy kontrolními body po trase Koleč – Slatina – Třebusice – Želenice –Knovíz – Brandýsek – Třebusice – Koleč –Zákolany –Otvovice – Trněný Újezd – Zákolany – Koleč – 37km

Následovaný eliminátorem na trase Blevice – kolem židovského hřbitova - Koleč horizont    1km

Celková délka

+ N x 1km eliminátor podle „pavouka“ http://vrchar.blogspot.com/p/kolecsky-eliminator-trasa.html

Vyvrcholením je ELIMINÁTOR Do eliminátoru bude nasazeno 32 jezdců z každého balíku podle dosažených časů na dopoledních měřených úsecích. Ti pojedou vyřazovací vyjížďky, z kterých vždy postoupí 2 - tedy 15 rozjížděk ve 4 kolech. Pořadí bude určeno podle tohoto pavouka a dosažené pozice v kvalifikaci. Podle konečného pořadí pak získá vítěz pro účely etapového závodu bonifikaci 60 sekund, 2. 45 sekund a třetí 30 sekund dále pak 29 až 1 sekundu podle konečného pořadí v eliminátoru.


Výše příspěvku pro členy UAC
150,-Kč při platbě předem do 13.6. - datum připsání na účet, při registraci a platbě na místě 200,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip do výše 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
Účastnit se mohou i pro příchozí
Ano
Výše příspěvku pro příchozí
180,-Kč při platbě předem do 5.6. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění), při registraci a platbě na místě 250,- Kč (budou využity čipy pro měření času a bude se vybírat záloha na čip 1000,-Kč, vratná při vrácení čipu
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození,)
Akce je uspořádána
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo ukončení
Koleč … bude určeno
Čas ukončení
30 minut po stanoveném limitu pro ukončení jízdy
Vyhlášení
1.-3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H – podle eliminátoru
Vyhlášení příchozích
Ano
Odkaz na webové stránky akce
http://j.mp/vrchar
Odkaz na mapu akce
Odkaz na profil akce
http://j.mp/vrchar


Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během skce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Jedná se u vyjížďku s průjezdem kontrolními body.
Výsledky:  Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení je považováno za důvod k vyloučením z akce. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích – stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy  podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.
Různé:
V rámci podpisu Prezenční  listiny se účastník zavazuje, že v průběhu akce bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor zkace neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Akce se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
-       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního zakončení  a předání cen
-       V případě, že se nemůžete slavnostního zakončení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního vyhlášení
-       Ceny, které si účastníci v rámci slavnostního zakončení nepřevezmou, propadají organizátorům
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení:
Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních.
Pozor:
Účastníci, kteří budou vybaveni bezkontaktními čipy, musí dbát pokynů organizátorů, aby byl jejich čip správně zaznamenán, při každém průjezdu kontrolvaným úsekem.
(Účastníci s kontaktními čipy, musí svůj průjezd, sami zaznamenat na registračním zařízení v každém kontrolovaném úseku.)

Žádné komentáře:

Okomentovat